Hỗ Trợ Người Lao Động Tại Tỉnh Bình Dương

Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường việc làm, nâng cao đời sống xã hội của người lao động, Ban lãnh đạo tỉnh Bình Dương đặt ra nhiều phuơng án nhằm hỗ trợ, chăm lo cho đời sống người lao động nhiều hơn trong giai đoạn 2018 – 2020.

Phát triển các trung tâm tư vấn việc làm

Theo thống kê cuối năm 2017, cả nước ta có gần 1.700 người lao động tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu và trình độ chuyên môn, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra gần 3%. Thị trường việc làm của Việt Nam cũng đạt nhiều thành công mong đợi khi hỗ trợ tốt cho số lượng lớn người lao động làm việc và sinh sống tại nước ngoài. Đã có rất nhiều dự án góp phần giúp đời sống của người lao động được cải thiện hơn, tạo nhiều điều kiện để họ học tập và tiếp thu kiến thức khoa học – kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh vấn đề tạo việc làm, Ban lãnh đạo tỉnh Bình Dương còn phối hợp tổ hức và giúp đỡ vay vốn đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ban quản lý Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm cho biết, trong thời gian qua trung tâm đã nỗ lực nghiên cứu và thay đổi các chính sách quản lý nhằm giải quyết tốt những vấn đề nhân sự của doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trung tâm cũng từng ngành cải thiện hệ thống truyền thông, xử lý v cập nhật thông tin từ thị trường việc làm trong nước để dự báo và tư vấn một cách chính xác, kịp thời đến người lao động.

Quá trình dự báo và phân tích tình hình nhân sự cũng có những thành công đáng kể trong năm vừa qua khi trung tâm đã hoàn thành tốt việc tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các trường trung học, thực hiện các chuyên đề lao động tại các hội nghị,… Bên cạnh đó, doanh nghiệp và người lao động tìm kiếm và gặp gỡ, giao lưu với nhau nhiều hơn thong qua các sàn giao dịch, tư vấn việc làm.

Chính sách hỗ trợ người lao động

Ban lãnh đạo tỉnh Bình Dương đang ngày càng hoàn thiện công tác hỗ trợ tốt nhất cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cũng như giữ chân người lao động có tay nghề. Nhiều chính sách đã được ban hành như giúp đỡ người lao động về tư vấn, giới thiệu việc làm, dự báo về thị trường lao động, hỗ trợ người lao động quay lại làm việc, nâng cao thu nhập,…để người lao động ổn định cuộc sống cũng như yên tâm làm việc.

Để đẩy mạnh công tác phát triển thị trường lao động, các trung tâm tư vấn việc làm sẽ đầu tư trang thiết bị, cải thiện hệ thống thông tin, lên kế hoạch tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm trong năm, khảo sát thị trường lao động nông thôn thường xuyên, giúp người lao động vùng ven, người dân tộc, người khuyết tật sớm tìm được công việc, đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với các doanh nghiệp cần đề ra giá trị của người lao động, giảm bớt tỷ lệ sa thải nhân viên, đảm bảo quyền lợi cho người lao động để họ làm việc lâu dài. Mở các lớp đào tạo kỹ năng và chuyên môn cho người lao động để họ đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra của thị trường lao động hiện đại.

Navigation